مدرسان شريف

امروز : 743961
دیروز : 1141809
هفته گذشته : 8391258
ماه : 35876447
کل بازدید : 2147484076
کاربران آنلاین : 7||| تدریــس برنامــــه های
گـــــرافــــیکی کـــورل دراو
Corel Draw و فتـــــوشاپ
Photoshop به صـــــــورت
کامــــلا کاربردی توســـــط
گرافیســــت حـــــرفه ای -
ناظـــر چـــــاپ و مــــدرس
آموزشگاه های معتبر کاژه
خــوارزمی و کیش مهر |||
*
*
*
||| 100درصد تضمینی |||

*
*
*
آموزش طـراحی و چاپ انــــواع و اقسـام پوستر |
آگهی تبــلیــــغاتـی | جعبه | بروشور | کاتالوگ |
کارت ویـزیت | لفافه های بســـــته بندی | لوگو |
بیلبورد | بنر | فلکسی | جلد کتاب | پیــــکتوگرام
و تایپـــــوگرافی... | آمـــــوزش طراحی قـــــالب |
سـند خطوط تا و برش | آمــــوزش نحـوه خروجی
گرفتـن از اسناد گرافیکی | فرم بندی | چیـنش |
به هـــمــراه نکـات اسـاسی و مــهم بـــرای ورود
قــوی به بـــازار حــرفـــه ای گــرافــــیــک و چــاپ

||| آمـاده برگـــزاری کـــلاس جهـــت ارگـان ها و
شــــرکت ها و کانـــــون های تبلیـــغـــاتی جهت
آمـــوزش کاربـــردی و تخـصصـی حوزه گرافیک |||

- پاســـخ به سئـــوالات شما در زمیــنه مـــسایل
چاپی و گرافیـــکی پس از پایان دوره آمـــــوزشی

09126054245
09206054245


     
 

Pages :  
1234

مدرسان شريف


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به ایستگاه آموزش می باشد .
وابسته به موسسه مشاورین اندیشه آسیا