مدرسان شريف

امروز : 935645
دیروز : 998680
هفته گذشته : 6959798
ماه : 36738273
کل بازدید : 2147484247
کاربران آنلاین : 12شرکت نوین پژوهان آماده است با بهره مندی از کادر علمی مجرب و مشاوره اساتید دانشگاه و در اسرع وقت و با قیمت مناسب ، با در اختیار داشتن تخصص و تجربه کافی ، مشاوره و تحلیل آماری تحقیقات علمی پژوهشگران محترم و تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها و اطلاعات حاصل از آزمایشات علمی را ، با استفاده از نرم افزار spss به انجام برساند.
چنانچه هدف شما از برون سپاری کارتان اطمینان از کیفیت کار ، دسترسی آسان و پاسخگویی و رفع اشکالات ، مشاوره از تیمی با تجربه ، حداقل زمان انجام و در کنار آن هزینه مناسب باشد ؛ باما تماس بگیرید.

تحلیل آماری حسب درخواست متقاضی محترم شامل برخی از موارد زیر خواهد بود (همه موارد شمول تفسیر داده ها و داده کاوی):
تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری - آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)- آزمون فرض ها - آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t) - آزمون همبستگی پیرسون - آنالیز واریانس - آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD- آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ- آزمون ناپارامتری کروسکال والیس - آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو) - جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای) - انجام نظر سنجی و تحلیل اطلاعات آن - و هر آنچه که از علم آمار به عنوان راهنمای شما در تایید یا رد فرضیه یا فرضیات تحقیق انتظار دارید . . . .

تلفن تماس : 09125068393

نام آگهی دهنده : مشاوره و تحلیل آماری با SPSS
شماره تماس :
موقعیت : ایران - تهران
آدرس :
ایمیل :
تاریخ ثبت : 1394‬ ‪فروردین‬ ‪25‬
تاریخ انقضا : 1398‬ ‪شهریور‬ ‪30‬‬
     
 

Pages :  
123

مدرسان شريف


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به ایستگاه آموزش می باشد .
وابسته به موسسه مشاورین اندیشه آسیا